Read more

Show more
९वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

१०.माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान : प्रगतीची नवी दिशा स्वाध्याय इयत्ता नववी विज्ञान। Mahiti Sanpreshn Tantradnyan Pragatichi Navi Disha 9vi

Read more
९वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

९.पर्यावरणीय व्यवस्थापन स्वाध्याय इयत्ता नववी विज्ञान। Paryavarniy Vyavsthapan 9vi

Read more
९वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

८.उपयुक्त व उपद्रवी सूक्ष्मजीव स्वाध्याय इयत्ता नववी विज्ञान। Upyukt v Upadravi Sukshmajiv 9vi

Read more
९वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

७. परिसंस्थेतील ऊर्जाप्रवाह स्वाध्याय इयत्ता नववी विज्ञान। Parisansthetil Urjapravah 9vi

Read more